OBRA

.

.

.

.

.

INFORMACIÓN GENERAL:

 • ORZAMENTO: 2.170.872,18 €
 • FINANCIACIÓN: 100% CONCELLO
 • PRAZO: 9 MESES
 • EMPRESA ADXUDICATARIA: UTE CONCHEIROS II (XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS S.L. E CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS OREGA S.L.)
 • DIRECCIÓN DE OBRA: EDUARDO CRUZ AGUIAR
 • DIRECCIÓN DE EXECUCIÓN DE OBRA: VÍCTOR LABANDEIRA GARCÍA E ANDRÉS FIGUEIRAS NOGUEIRA
 • COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE: MÓNICA BALADO SANTIAGO
 • PROMOVE: CONCELLERÍA DE CENTROS SOCIOCULTURAIS, BARRIOS E OBRAS
 • EXECUTA: SERVIZO DE PROXESTOS E OBRAS

ORGANIZACIÓN, SINALIZACIÓN E DESVÍOS:

IMPLANTACIÓN E SINALIZACIÓN DE OBRA
DESVÍOS XERAIS

CRONOGRAMA:

MARZO – MAIO
MAIO – XULLO
XULLO – AGOSTO
AGOSTO – SETEMBRO
SETEMBRO – FIN DE OBRA

LENDA DAS IMAXES:

PANEL INFORMATIVO DE AVISOS:

– En data 9 de decembro de 2020, detéctase a presenza de canalización eléctrica de media tensión soterrada sen prisma protector, discorrendo en paralelo a tubaría de abastecemento de fibrocemento a sustituir. Debido a esto, tanto o Concello, Dirección Facultativa como a empresa constructora (Ute Concheiros II) decidiron a paralización da obra dende o pasado 09/12/2020 ata o 11/01/2021, polo que cabe destacar, que a execución da obra leva un retraso de 18 días hábiles.

-No transcurrir dos días, estase a detectar a presenza de vehículos en sentido contrario pola Rúa Concheiros, é importante que se sigan as normas de circulación impostas durante o transcurrir da obra para garantizar a seguridade tanto de vehículos como de viandantes.

CORTE DE SUMINISTRO DE AUGA

RÚA SAN PEDRO:

MERCORES 03 FEBREIRO ENTRE AS 09.00 – 12.00 h DESDE O Nº56 ATA O Nº124 (SÓ Nº PARES).

XOVES 04 FEBREIRO ENTRE AS 09.00 – 12.00 h DESDE O Nº53 ATA O Nº119 (SÓ Nº IMPARES)

RÚA CRUZ DE SAN PEDRO; RÚA CAMPO DO FORNO; RÚA DOS LAGARTOS; RÚA DAS CHUFAS

LUNS 1 MARZO ENTRE AS 09.00 – 13.00 h

CORTE NO ACCESO A RÚA DOS LAGARTOS DESDE CRUZ DE SAN PEDRO A PARTIR DO LUNS 22/03/2021

PONSE EN COÑECEMENTO DE TODOS/AS OS VECIÑOS/AS, QUE A ENTRADA A RÚA DOS LAGARTOS DESDE CRUZ DE SAN PEDRO PERMANECERÁ CERRADA A PARTIR DO DÍA 22/03/2021 POR MOTIVOS DAS OBRAS NA ZONA.

ESTO SUPÓN INVERTIR O SENTIDO DE CIRCULACIÓN DO TRÁFICO NA RÚA DOS LAGARTOS, ACCEDÉNDOSE A ELA POR RÚA DA TRISCA PARA CONTINUAR POR RÚA DAS CHUFAS E SAIR EN DIRECCIÓN RÚA SAN PEDRO – CONCHEIROS

– DESVIO NAS LIÑAS DE TRANSPORTE URBANO POR CORTE DE TRÁFICO NA RÚA CONCHEIROS (A PARTIR 19/04/2021)

Por razón do inicio de traballos na marxe de pares procederase á suspensión do pase de autobuses pola rúa. Manterase en todo caso un carril habilitado (sentido de saída cara a Avenida de Lugo) para o paso de residentes (zona 3 San Pedro) e carga e descarga.

Novo desvío na liña C.11: desde Virxe da Cerca desviarase por San Roque, Basquiños, Pastoriza, Anxo Casal e Rodríguez de Viguri, retomando o seu itinerario cara Fontiñas a partir da Avda. de Lugo.

Paradas suprimidas: 397, Porta do Camiño; 511, Rúa de San Pedro nº58; 219, Cruceiro de San Pedro; 197, Concheiros nº64.

Paradas alternativas no desvío: 572, San Roque / 367, Pastoriza nº22 / 535, Rodríguez de Viguri. (Concheiros). A liña C11 realizará a parada 535 nos dous sentidos de circulación da liña, tanto cando vai de Fontiñas a Xeneral Pardiñas, como cando ven desviada desde San Roque ata Fontiñas

http://www.tussa.org/web/actualidade/nova.php?id=720&lg=gal

CONTACTOS PARA INFORMACIÓN XERAL:

 • ATENCIÓN TELEFÓNICA: (Luns – Venres de 09.00 a 14.00 h): 692162232
 • CORREO ELECTRÓNICO: info@remodelacionconcheiros.gal
 • PÁXINA WEB: http://remodelacionconcheiros.gal

CONTACTOS EN CASO DE INCIDENCIAS NA OBRA:

 • ATENCIÓN TELEFÓNICA: (Luns – Venres de 09.00 a 14.00 h): 600457172
 • CORREO ELECTRÓNICO: info@remodelacionconcheiros.gal