OBRA

.

.

.

.

.

INFORMACIÓN GENERAL:

 • ORZAMENTO: 2.170.872,18 €
 • FINANCIACIÓN: 100% CONCELLO
 • PRAZO: 9 MESES
 • EMPRESA ADXUDICATARIA: UTE CONCHEIROS II (XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS S.L. E CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS OREGA S.L.)
 • DIRECCIÓN DE OBRA: EDUARDO CRUZ AGUIAR
 • DIRECCIÓN DE EXECUCIÓN DE OBRA: VÍCTOR LABANDEIRA GARCÍA E ANDRÉS FIGUEIRAS NOGUEIRA
 • COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE: MÓNICA BALADO SANTIAGO
 • PROMOVE: CONCELLERÍA DE CENTROS SOCIOCULTURAIS, BARRIOS E OBRAS
 • EXECUTA: SERVIZO DE PROXESTOS E OBRAS

ORGANIZACIÓN E DESVÍOS:

DESVÍOS E SINALIZACIÓN

CRONOGRAMA ESTIMADO:

SEGUNDA MITAD ENERO

PRIMERA MITAD FEBRERO

SEGUNDA MITAD FEBRERO

PRIMERA MITAD MARZO

LENDA DAS IMAXES:

PANEL INFORMATIVO DE AVISOS:

– CAMBIOS NA SINALIZACIÓN DE TRAFICO POR MOTIVOS DOS TRABALLOS NA RÚA CORREDOIRA DAS FRAGUAS 25/01/2022

PONSE EN COÑECEMENTO DE TODOS/AS OS VECIÑOS/AS, QUE O PRÓXIMO MARTES 25/01/2022 ENTRARAN EN VIGOR NOVOS CAMBIOS NA SINALIZACIÓN DE TRAFICO DALGUNHAS RÚAS DEBIDO AS OBRAS DE CONCHEIROS.

ESTES SON OS CAMBIOS MÁIS IMPORTANTES A TER EN CONTA:

 • PARA ACCEDER A RÚA DOS CONCHEIROS FARASE POR RÚA HOME SANTO (ESTACIÓN DE BOMBEIROS) E PERMITIRASE BAIXAR POR RÚA DA ANGUSTIA CARA CONCHEIROS.
 • RÚA DE SAN PEDRO PERMANECERÁ PECHADA NO CRUCE CON ANGUSTIAS E CONCHEIROS.
 • PARA ACCEDER A RÚA CORREDOIRA DAS FRAGUAS FARASE POR RÚA COSTA DO VEDOR, PERMITINDOLLE O PASO TANTO A RESIDENTES COMO A NON RESIDENTES

TRABALLOS DE AGLOMERADO DA BEIRARÚA NA MARXE IMPAR DE CONCHEIROS A PARTIR DO PRÓXIMO SÁBADO 16/10/2021

PONSE EN COÑECEMENTO DE TODOS/AS OS VECIÑOS/AS, QUE ESTE SÁBADO 16/10/2021 CONTINUARASE COS TRABALLOS DE AGLOMERADO DA BEIRARÚA DOS EDIFICIOS CON Nº IMPARES.

O ASFALTADO LEVARASE A CABO EN HORARIO DIURNO, DENDE AS 08.00H ATA A FINALIZACIÓN DOS TRABALLOS.

NON SERÁ NECESARIO CORTAR O TRÁFICO COMO SUCEDEU NAS OUTRAS OCASIÓNS, QUEDANDO RÚA CONCHEIROS ABERTA O TRAFICO RODADO.

TRABALLOS DE AGLOMERADO DA BEIRARÚA NA MARXE PAR DE CONCHEIROS A PARTIR DO PRÓXIMO XOVES 07/10/2021

PONSE EN COÑECEMENTO DE TODOS/AS OS VECIÑOS/AS, QUE ESTE XOVES 07/10/2021 CONTINUARASE COS TRABALLOS DE AGLOMERADO DA BEIRARÚA DOS EDIFICIOS CON Nº PARES.

O ASFALTADO LEVARASE A CABO EN HORARIO DIURNO, DENDE AS 14.00H ATA A FINALIZACIÓN DOS TRABALLOS.

NON SERÁ NECESARIO CORTAR O TRÁFICO COMO SUCEDEU NAS OUTRAS OCASIÓNS, QUEDANDO RÚA CONCHEIROS ABERTA O TRAFICO RODADO.

DESTACAR QUE A ZONA DE CARGA/DESCARGA QUEDARÁ INHABILITADA SÓ DURANTE OS TRABALLOS.

TRABALLOS DE AGLOMERADO DA BEIRARÚA NA MARXE IMPAR DE CONCHEIROS A PARTIR DO PRÓXIMO VENRES 01/10/2021

PONSE EN COÑECEMENTO DE TODOS/AS OS VECIÑOS/AS, QUE ESTE VENRES 01/10/2021 CONTINUARASE COS TRABALLOS DE AGLOMERADO DA BEIRARÚA DOS EDIFICIOS CON Nº IMPARES. (Desde a Foitería ”O Camiño” ata o inicio da rúa).

O ASFALTADO LEVARASE A CABO EN HORARIO DIURNO, DENDE AS 08.00H ATA A FINALIZACIÓN DOS TRABALLOS.

NON SERÁ NECESARIO CORTAR O TRÁFICO COMO SUCEDEU NAS OUTRAS OCASIÓNS, QUEDANDO RÚA CONCHEIROS ABERTA O TRAFICO RODADO.

DESTACAR QUE A ZONA DE CARGA/DESCARGA QUEDARÁ INHABILITADA SÓ DURANTE A XORNADA DE MAÑA.

TRABALLOS DE AGLOMERADO DA CAPA DE RODADURA DOS VIALES NA RÚA CONCHEIROS A PARTIR DO XOVES 23/09/2021

PONSE EN COÑECEMENTO DE TODOS/AS OS VECIÑOS/AS, QUE ESTE XOVES 23/09/2021 CONTINUARASE COS TRABALLOS DE AGLOMERADO DA CAPA DE RODADURA DOS VIALES DA RÚA.

O ASFALTADO LEVARASE A CABO EN HORARIO DIURNO, DENDE AS 08.00H ATA A FINALIZACIÓN DOS TRABALLOS.

NON SERÁ NECESARIO CORTAR O TRÁFICO COMO SUCEDEU NAS OUTRAS OCASIÓNS, QUEDANDO RÚA CONCHEIROS ABERTA O TRAFICO RODADO.

DESTACAR QUE A ZONA DE CARGA/DESCARGA QUEDARÁ INHABILITADA SÓ DURANTE A XORNADA DE MAÑA.

CONTINUACIÓN DOS TRABALLOS DE AGLOMERADO DA SUBBASE DOS VIALES NA RÚA CONCHEIROS A PARTIR DO VENRES 17/09/2021

PONSE EN COÑECEMENTO DE TODOS/AS OS VECIÑOS/AS, QUE SE DECIDE CONTINUAR COS TRABALLOS DE AGLOMERADO DOS CARRILES DE CIRCULACIÓN O VENRES 17/09/2021.

OS TRABALLOS LEVARANSE A CABO EN HORARIO NOCTURNO, DENDE AS 20.00H ATA AS 04.00H DO DÍA SEGUINTE, HORA ESTABLECIDA PARA QUE SE VOLVA A REABRIR O TRÁFICO RODADO NA RÚA.

OS VEHÍCULOS QUE CIRCULEN POLAS RÚAS: COSTA DO VEDOR E FRAGUAS,  TERÁN SAÍDA POLA RÚA DA ANGUSTIA.
CARA BETANZOS, BONAVAL, ETC.

EN CANTO AS RÚAS: SAN PEDRO E HOME SANTO CONTINUARÁN CO MESMO SENTIDO DE CIRCULACIÓN.

INICIO DOS TRABALLOS DE AGLOMERADO DA SUBBASE DOS VIALES DA RÚA CONCHEIROS A PARTIR DO MARTES 07/09/2021

PONSE EN COÑECEMENTO DE TODOS/AS OS VECIÑOS/AS, QUE POR MOTIVOS DAS CONDICIONS METEREOLÓXICAS QUE PRESENTA A SEMANA, DECÍDESE ADIANTAR O INICIO DOS TRABALLOS DE AGLOMERADO DOS CARRILES DE CIRCULACIÓN PARA O MARTES 07/09/2021

OS TRABALLOS LEVARANSE A CABO EN HORARIO NOCTURNO, DENDE AS 20.00H ATA AS 08.00H DO DÍA SEGUINTE, HORA ESTABLECIDA PARA QUE SE VOLVA A REABRIR O TRÁFICO RODADO NA RÚA.

OS VEHÍCULOS QUE CIRCULEN POLAS RÚAS: COSTA DO VEDOR E FRAGUAS,  TERÁN SAÍDA POLA RÚA DA ANGUSTIA.
CARA BETANZOS, BONAVAL, ETC.

EN CANTO AS RÚAS: SAN PEDRO E HOME SANTO CONTINUARÁN CO MESMO SENTIDO DE CIRCULACIÓN.

CORTE DO TRAFICO EN CRUCE SAN PEDRO – CONCHEIROS – ANGUSTIA A PARTIR DO LUNS 02/08/2021

PONSE EN COÑECEMENTO DE TODOS/AS OS VECIÑOS/AS, QUE POR MOTIVOS DA CONEXION DA REDE DE ABASTECEMENTO E TRABALLOS PREVIOS PARA A PAVIMENTACIÓN NO CRUCE DE SAN PEDRO – CONCHEIROS E LAGARTOS, O TRAFICO PERMANECERÁ CORTADO NESE PUNTO A PARTIR DO 02/07/2021.

PREVESE UNHA DURANCIÓN ESTIMADA DOS TRABALLOS DE UN MES E MEDIO.

A CONTINUACIÓN INDÍCANSE OS DESVÍOS E CAMBIOS NA CIRCULACIÓN DO TRÁFICO NESE PUNTO.

CORTE DE SUMINISTRO DE AUGA

RÚA SAN PEDRO:

MERCORES 03 FEBREIRO ENTRE AS 09.00 – 12.00 h DESDE O Nº56 ATA O Nº124 (SÓ Nº PARES).

XOVES 04 FEBREIRO ENTRE AS 09.00 – 12.00 h DESDE O Nº53 ATA O Nº119 (SÓ Nº IMPARES)

RÚA CRUZ DE SAN PEDRO; RÚA CAMPO DO FORNO; RÚA DOS LAGARTOS; RÚA DAS CHUFAS

LUNS 1 MARZO ENTRE AS 09.00 – 13.00 h

CORTE NO ACCESO A RÚA DOS LAGARTOS DESDE CRUZ DE SAN PEDRO A PARTIR DO LUNS 22/03/2021

PONSE EN COÑECEMENTO DE TODOS/AS OS VECIÑOS/AS, QUE A ENTRADA A RÚA DOS LAGARTOS DESDE CRUZ DE SAN PEDRO PERMANECERÁ CERRADA A PARTIR DO DÍA 22/03/2021 POR MOTIVOS DAS OBRAS NA ZONA.

ESTO SUPÓN INVERTIR O SENTIDO DE CIRCULACIÓN DO TRÁFICO NA RÚA DOS LAGARTOS, ACCEDÉNDOSE A ELA POR RÚA DA TRISCA PARA CONTINUAR POR RÚA DAS CHUFAS E SAIR EN DIRECCIÓN RÚA SAN PEDRO – CONCHEIROS

– DESVIO NAS LIÑAS DE TRANSPORTE URBANO POR CORTE DE TRÁFICO NA RÚA CONCHEIROS (A PARTIR 19/04/2021)

Por razón do inicio de traballos na marxe de pares procederase á suspensión do pase de autobuses pola rúa. Manterase en todo caso un carril habilitado (sentido de saída cara a Avenida de Lugo) para o paso de residentes (zona 3 San Pedro) e carga e descarga.

Novo desvío na liña C.11: desde Virxe da Cerca desviarase por San Roque, Basquiños, Pastoriza, Anxo Casal e Rodríguez de Viguri, retomando o seu itinerario cara Fontiñas a partir da Avda. de Lugo.

Paradas suprimidas: 397, Porta do Camiño; 511, Rúa de San Pedro nº58; 219, Cruceiro de San Pedro; 197, Concheiros nº64.

Paradas alternativas no desvío: 572, San Roque / 367, Pastoriza nº22 / 535, Rodríguez de Viguri. (Concheiros). A liña C11 realizará a parada 535 nos dous sentidos de circulación da liña, tanto cando vai de Fontiñas a Xeneral Pardiñas, como cando ven desviada desde San Roque ata Fontiñas

http://www.tussa.org/web/actualidade/nova.php?id=720&lg=gal

– APARICIÓN CANALIZACIÓN ELÉCTRICA SOTERRADA

– En data 9 de decembro de 2020, detéctase a presenza de canalización eléctrica de media tensión soterrada sen prisma protector, discorrendo en paralelo a tubaría de abastecemento de fibrocemento a sustituir. Debido a esto, tanto o Concello, Dirección Facultativa como a empresa constructora (Ute Concheiros II) decidiron a paralización da obra dende o pasado 09/12/2020 ata o 11/01/2021, polo que cabe destacar, que a execución da obra leva un retraso de 18 días hábiles.

CONTACTOS PARA INFORMACIÓN XERAL:

 • ATENCIÓN TELEFÓNICA: (Luns – Venres de 09.00 a 14.00 h): 692162232
 • CORREO ELECTRÓNICO: info@remodelacionconcheiros.gal
 • PÁXINA WEB: http://remodelacionconcheiros.gal

CONTACTOS EN CASO DE INCIDENCIAS NA OBRA:

 • ATENCIÓN TELEFÓNICA: (Luns – Venres de 09.00 a 14.00 h): 600457172
 • CORREO ELECTRÓNICO: info@remodelacionconcheiros.gal