OBRA

.

.

.

.

.

INFORMACIÓN GENERAL:

 • ORZAMENTO: 2.170.872,18 €
 • FINANCIACIÓN: 100% CONCELLO
 • PRAZO: 9 MESES
 • EMPRESA ADXUDICATARIA: UTE CONCHEIROS II (XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS S.L. E CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS OREGA S.L.)
 • DIRECCIÓN DE OBRA: EDUARDO CRUZ AGUIAR
 • DIRECCIÓN DE EXECUCIÓN DE OBRA: VÍCTOR LABANDEIRA GARCÍA E ANDRÉS FIGUEIRAS NOGUEIRA
 • COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE: MÓNICA BALADO SANTIAGO
 • PROMOVE: CONCELLERÍA DE CENTROS SOCIOCULTURAIS, BARRIOS E OBRAS
 • EXECUTA: SERVIZO DE PROXESTOS E OBRAS

ORGANIZACIÓN, SINALIZACIÓN E DESVÍOS:

IMPLANTACIÓN E SINALIZACIÓN DE OBRA
DESVÍOS GENERALES

CRONOGRAMA:

NOVEMBRO – XANEIRO 2021
NOVEMBRO – XANEIRO 2021
FEBREIRO – MARZO 2021
MARZO – ABRIL 2021

LENDA DAS IMAXES:

PANEL INFORMATIVO DE AVISOS:

– En data 9 de decembro de 2020, detéctase a presenza de canalización eléctrica de media tensión soterrada sen prisma protector, discorrendo en paralelo a tubaría de abastecemento de fibrocemento a sustituir. Debido a esto, tanto o Concello, Dirección Facultativa como a empresa constructora (Ute Concheiros II) decidiron a paralización da obra dende o pasado 09/12/2020 ata o 11/01/2021, polo que cabe destacar, que a execución da obra leva un retraso de 18 días hábiles.

-No transcurrir dos días, estase a detectar a presenza de vehículos en sentido contrario pola Rúa Concheiros, é importante que se sigan as normas de circulación impostas durante o transcurrir da obra para garantizar a seguridade tanto de vehículos como de viandantes.

CONTACTOS PARA INFORMACIÓN XERAL:

 • ATENCIÓN TELEFÓNICA: (Luns – Venres de 09.00 a 14.00 h): 692162232
 • CORREO ELECTRÓNICO: info@remodelacionconcheiros.gal
 • PÁXINA WEB: http://remodelacionconcheiros.gal

CONTACTOS EN CASO DE INCIDENCIAS NA OBRA:

 • ATENCIÓN TELEFÓNICA: (Luns – Venres de 09.00 a 14.00 h): 600457172
 • CORREO ELECTRÓNICO: info@remodelacionconcheiros.gal