ANTECEDENTES E OBXECTO

.

.

.

.

.

Reurbanización da Rúa dos Concheiros, con dobre finalidade, rexenerar un tecido de grande actividade deteriorado polo transcorrer do tempo e máis adaptar a proposta a criterios de deseño urbano que teñen guiado outros procesos de renovación vencellados aos lindes do ámbito Plan Especial P.E.1. Paralelamente, reordenación da contorna da Cruz de San Pedro, revertindo o espazo ao peón en detrimento do vehículo.